Ynnor & GDPR

GDPR (General Data ProtectionRegulation) trädde i kraft den 25 maj 2018. Den ersätter personuppgiftslagen PUL. Syftet med GDPR är att stärka individers rätt till sina personuppgifter.

Som personuppgifter räknas all data som kan användas för att identifiera en person. Företag som lagrar uppgifter om privatpersoner måste ha tillåtelse till detta, alternativt att personen anmält sig via ett nyhetsbrev eller att det finns ett kundförhållande.

Ynnors verksamhet vänder sig uteslutande till juridiska person; företag och organisationer.

GDPR säger inget om marknadsföring; precis som tidigare gäller Marknadsföringslagen. E-postadresser är digitala kontaktuppgifter och man får alltså skicka exempelvis e-post till olika kontaktpersoner hos juridiska personer. Budskapet ska vara relevant för mottagaren, det ska gå att tacka nej till ytterligare utskick från den aktuella avsändaren och adresskällan ska anges.

Har du frågor om Ynnor och GDPR är du välkommen att kontakta oss