föreläsning

Bilpolicy & Vagnparksdagen

Seminariet tar upp de konsekvenser som företagen står inför på grund av politiska beslut som skett och den omvärldsförändring vi ser runt om oss med energipriser.

Vi på Ynnor har varit remissinstans till regeringens förslag under det senaste året denna kunskap ger vi dig under en dag med många praktiska vinklar.

Detta sammantaget kommer påverka alla typer av företagsbilar från rena förmånsbilar till de tyngsta produktionsbilarna. För att möta detta så behöver företag och organisationer ta hänsyn till detta i sina policys och strategier, för att inte få kostnader som skenar i väg.

Vi kommer att noggrant belysa, utveckla och ge råd till bra beslut som måste fattas. Vi kommer även bjuda in gäster som ger sin vinkel på detta.

Nästa seminarium äger rum den 31 maj och det går att boka biljett i vår webbshop.