Bilar i jobbet

Heldagskonferens med fordonet som arbetsplats i centrum. Med utställare och gästföreläsare.

Verksamhetsbil, transportbil och arbetsfordon är bara några olika benämningar på vad det handlar om. Allt från kommunens poolbilar för hemtjänstpersonalen till serviceteknikers fullutrustade rullande verkstäder.

Målgrupp: Beslutsfattare och nyckelpersoner på företag och organisationer som köper och leasar bilar som används i jobbet

Intresserad av att vara utställare på Bilar i Jobbet?
Ta kontakt med oss!