Grundkurs i företagsbil

En onlineutbildning i 4 delar för dig som ska hantera företagets bilar.

Att hantera företagsbilar är inte bara en nödvändighet för många företag, det är också en möjlighet att optimera resurser och samtidigt erbjuda anställda förmåner som bidrar till deras välbefinnande. Vårt mål med denna kurs är att ge er insikter och kunskap som hjälper er att navigera genom det komplexa landskapet av regelverk, bilpolicy och finansiering.

Denna kurs är utformad för att vara en resurs för alla som är ansvariga för företagsbilar, oavsett om ni är nybörjare eller erfarna på området. Genom att förstå de senaste förändringarna i regelverket, skapa en skräddarsydd bilpolicy och göra informerade finansieringsval kan ni säkerställa en smidig och kostnadseffektiv hantering av företagsbilarna.

Kursinnehåll:

  • Regelverk: Under detta första tillfälle kommer vi att djupdyka in i de olika regelverk som styr tjänstebilsbranschen. Vi kommer att utforska aktuella förändringar, skatter och andra juridiska aspekter som påverkar företagsbilarna.
  • Bilpolicy: En välutformad bilpolicy är grundläggande för att optimera hanteringen av företagsbilar. Vi kommer att diskutera bästa praxis för att utveckla och implementera en effektiv bilpolicy som passar just ditt företags behov.
  • Finansiering: Hur man finansierar företagsbilar är en avgörande faktor för att hantera kostnader och resurser på ett smart sätt. Vi kommer att utforska olika finansieringsalternativ, inklusive leasing och köp, och diskutera fördelar och nackdelar med varje alternativ.
  • Uppföljning: Efter att ha deltagit i de tre föregående delkurserna ger vi er en möjlighet att ställa frågor som har uppstått efter kursens gång. Detta är en interaktiv session där vi tillsammans kan diskutera och fördjupa vår förståelse för ämnet. Detta tillfälle spelas inte in.

Tider:

9.00 – 11.30 Delkurs 1, 2 och 3
9.00 – 10.00 Uppföljningstillfälle

Anmäl dig nedan genom att klicka på produkten.

Abonnenter på Tjänstebilsfakta erhåller 20% rabatt.

No products found which match your selection.