Aktörsutbildningar

Ynnors aktörsutbildning är anpassad till generalagenter, bilhandel, finansbolag och andra aktörer på marknaden för företagsbilar. Förutom de senaste nyheterna på tjänstebilsmarknaden tar Ynnors aktörsutbildning upp ämnen som regelverk och lagstiftning, finansiell och operationell leasing, TCO-beräkning samt bilpolicy.

Omfattning: Ynnors aktörsutbildning kan antingen ingå som del av en konferensdag, från en timme till halvdag, eller som en heldagsutbildning.

Är ni intresserad av en utbildning på ert företag, ta kontakt med oss.