Vagnparkslösningar

Utifrån företagets förutsättningar och behov bygger Ynnors konsulter upp en långsiktig helhetslösning för transportbehovet, enligt företagets riktlinjer.

Vi arbetar för att företagets transporter ska kunna genomföras på ett så effektivt sätt som möjligt utan att för den skull göra avkall på funktion, ekonomi, miljö eller förarsäkerhet.

Det stora företagets lösning finns oftast i en kombination av förmånsbilar, bruksbilar, poolbilar och milersättning med de anställdas egna bilar. Men även personalbilar, hyrbilar, till och med taxi kan bli en del av den färdiga lösningen.