Upphandling

En förutsättning för företagets effektiva bilinnehav är att leverantörernas åtaganden och villkor motsvarar företagets behov och krav. Resultatet av en upphandling är beroende av att samtliga moment genomförs så effektivt som möjligt. Det gäller allt från anbudsförfrågan till offertanalys och förhandling. Här kan Ynnor bistå företaget i varje del av både en ny upphandlingsprocess och vid omförhandling av befintliga avtal.

Kontakta oss för att veta mer!