Bilpolicy

Vi har en komplett lösning för dig som vill komma fram till en ny och dynamisk lösning som anpassas till företaget och förarna.

Ynnor Process

Vi börjar alltid med en workshop.

Några av huvudområdena som vi går igenom är:

  • Nulägesbeskrivning
  • Ekonomiska och strategiska mål
  • Externa och interna krav
  • Hur når vi dit?
  • Vad kan Ni göra internt?
  • Tidsplan
  • Vilka beslutsmodeller behövs?

Efter vi kommit överens om vad som skall göras och av vem, börjar vi med vårt arbete.

Vår Bilpolicyleverans

  • Förslag till ny dynamisk bilpolicy inkl. avtal med förare
  • Beslutsunderlag med TCO
  • Webbaserad workflowverktyg för beställning av bilar utifrån bilpolicy era avtal med leverantörerna

Detta innebär

För att en Bilpolicy skall vara dynamisk behövs att den och fungerar över tid när stora förändringar sker både lagstiftningsmässigt och på bilmarknaden.

Avtalet mellan förare och företaget gör att alla vet vad som gäller, vilka rättigheter och skyldigheter och regler som gäller och hur eventuella löneavdrag görs.

Med TCO baserad bilpolicy kan man problemfritt använda Car allowens eller avlösen när det är optimalt.

Beslutet om förändring utgår alltid från var ni är idag och de kostnader som ni har, oavsett finansieringsform och vilka effekter ni vill ha.

Webbverktyget innebär att alla kalkyler, beställningar av bilar sköts via webben, vilket innebär full kontroll och minimalt med onödig administration för att välja och beställa bilar.