Interna rutiner & processer

En ofta stor men dold kostnad för företagets vagnpark är den interna administrationen, som inbegriper hantering av fakturor, försäkringsärenden, förarfrågor, bilbytesfrågor eller rena leverantörsförhandlingar vid varje inköp.

Ynnors konsulter går igenom företagets processer och rutiner och ger förslag på förbättringar, utifrån deras stora erfarenhet av hur företagets innehav kan effektiviseras. Företaget kan också välja att ge Ynnor i uppdrag att rent praktiskt hantera dessa och andra frågor.

Kontakta oss så hjälper vi dig.