ESG rapportering

Vi på Ynnor erbjuder i samarbete med Greater Than, en standardiserad process för ESG-rapportering. Genom att konvertera din befintliga fordonsdata till relevant information gör vi det möjligt för dig att uppfylla kraven inom CSRD, både vad gäller miljö- och social påverkan.

Vi hjälper dig uppfylla 3 grundkrav:

  1. Mäta – Automatiska månadsrapport med bl.a. utfall mot mål.
  2. Agera – guidning med kvantifierat mått på vilka förare som har störst förbättringspotential på både bränsleförbrukning och säkerhet.
  3. Rapportera – Vi ger dig både utfall för löpande uppföljning & data för årsredovisningen som är spårbar för revision och med angivna metoder och regler.

Genom månatliga rapporter kan ni följa er fordons miljöpåverkan. Enligt EUs direktiv måste företag börja rapportera om sin hållbarhetsprestanda från och med 2024.

Upptäck hur vår ESG-rapporteringstjänst kan hjälpa ditt företag.
Se videon nedan för att lära dig mer!

Du kan också läsa mer om tjänsten i vår PDF.

Vill du effektivisera din ESG-rapportering och möta framtidens krav? Kontakta Ynnor idag för att upptäcka hur vi kan hjälpa dig!