Bench-mark

För företag på en konkurrensutsatt marknad är det oerhört viktigt att veta hur marknaden förändras avseende erbjudandet till förarna, nivå på bilval, begränsningar av bilmärken etc. Det är också viktigt för företaget att se hur förändrade attityder påverkar marknaden på kort och lång sikt. Både för egen räkning och på kunders uppdrag genomför Ynnor fortlöpande unika marknadsanalyser, som ger svar på dessa och många andra frågor.

Kontakta oss så hjälper vi dig.