konsult tjänstebil

Ynnors konsulter har mångårig erfarenhet av arbetet med att effektivisera företagets bilinnehav. Vi arbetar med kundanpassade lösningar, med fokus på rådgivning och individuell problemlösning. Det kan handla om allt från att bistå vid upphandling av hela fordonsflottor och finansieringen av dessa, till att styra upp hur företagets bilar ska få användas privat.

Som kund får företaget tillgång till såväl Ynnors konsulters stora erfarenhet och kunskap om marknaden, som Ynnors avancerade redskap för utvärdering.

Företagets behov står alltid i centrum för de uppdrag som Ynnors konsulter åtar sig. I uppdragsbrevet specificeras uppdraget och dess omfattning. I samråd med företaget upprättas en projektplan, som anger den uppskattade tidsåtgången och prissättningen för uppdraget.

Tag kontakt med Ynnors konsulter för mer information.