Ny förmånsbeskattning 5 för 4

15 600kr (exkl. moms)

Beskrivning

Heldagsseminarium där vi fördjupar oss i och räknar på effekterna av regeringens förslag till bonus malus-skatt och ändrad beräkning av bilförmån. Konsekvenser för bl a TCO, bilpolicy, bilval, erbjudande och upphandling.

Allt om den nya förmånsbeskattningen

Heldagsseminarium den 7 september
Föreläsare är Ronny Svensson, VD Ynnor AB

Förmiddag
Introduktion:

 • Dagens regelverk i korthet
 • Förändringarna i korthet
 • Vad händer med begreppet ”miljöbil”?

Bilförmån, fördjupning:

 • När uppkommer en bilförmån
 • Hemgaragering
 • Hur undviker vi bilförmån
 • Förmånsbefriad extrautrustning

Bonus malus:

 • Vad händer med vägtrafikskatten, konsekvenser för utgifterna, hur skall detta hanteras
 • WLTP, effekter på bonus malus
 • Tröskeleffekter
 • Typexempel, TCO-effekter

Förmånsbeskattningen i dess nya skepnad:

 • Trängselskatt
 • Bonus malus påverkan
 • Beskattning av laddning

Eftermiddag
Konsekvenser för företaget:

 • Kalkyler för företaget och förare utifrån TCO
 • Vinnare och förlorare – laddbilar och lätta lastbilar
 • Förändringar i erbjudande till anställda

Policy:

 • Förändringar i avtal med anställda
 • Övriga förändringar i bilpolicy
 • Miljöstyrning, bränslen, tekniker

Konsekvenser på marknaden:

 • Tidsplan för införande
 • Effekter på marknaden – nya och begagnade bilar

Programmet uppdateras efterhand.

Stockholm den 7 september
Pris: 3 900 kr, exkl moms

Facebooklinkedin