Dags för skärpt kontroll av gasbilar

Bristande kontroll och åldrande bestånd ökar risken för exploderande tankar på gasbilar. Man är överens om att något måste göras för att öka säkerheten, men aktörerna är inte överens om vem som bär ansvaret.

Mer än hälften av landets 45 000 gasbilar är fem år eller äldre, många ägs fortfarande av företag och inte minst offentliga organisationer som kommuner och landsting.

I en artikel i Dagens Nyheter är företrädare för verkstadsföreningen, Bilprovningen, Transportstyrelsen och den största gasbilsleverantören Volkswagen överens om att kontrollen av gamla gastankar måste skärpas.

– Egentligen bör tankarna kontrolleras var tolfte månad, men i praktiken kontrolleras de aldrig, säger Bo Ericsson, vd på Sveriges fordonsverkstäders förening och får medhåll av Bilprovningen som inte hinner undersöka de åldrande gasbilarna.

Vid kontrollbesiktning hinner man inte göra någon fullständig tillsyn. Det kan ta ett par timmar att demontera de plastkåpor som täcker underredet, för att minska bränsleförbrukningen. Med enbart gasdetektorer finns risken att man missar eventuella sprickor i gastanken.

– Som reglerna ser ut i dag behöver besiktningsorganen inte demontera plastskydd, men i det här fallet kanske det är motiverat, säger Lars Rapp, utredare på Transportstyrelsen, som utfärdar riktlinjerna för bilprovningarna.

Han efterlyser nu en diskussion kring hur gastankarna ska kontrolleras.

– Vi tycker det är väldigt olyckligt att det inte finns några specifika regler från myndigheternas sida kring hur det här ska besiktigas, säger Marcus Thomasfolk, informationsansvarig för Volkswagen i Sverige, till Dagens Nyheter.

Så sent som i höstas skrev vi om att Volkswagen återkallade 19 000 gasbilar på grund av oro för att gastankarna var särskilt känsliga för rost.

Gastankens livslängd är begränsad och det är så dyrt att byta att många bilägare väljer att plombera gastanken eller till och med skrota bilen.