Dagens Tjänstebil

Dagens Tjänstebil är tidningen för dig som jobbar med företagsbilar och vagnparkslösningar. Det redaktionella materialet produceras av Ynnors kunniga redaktion.

Dagens Tjänstebil distribueras till dem som arbetar med företagsbilar och vagnparker. Tidningen delas även ut på aktiviteter där Ynnor medverkar.

Med Ynnor AB som oberoende avsändare erbjuder Dagens Tjänstebil en unik möjlighet att marknadsföra er direkt mot den viktiga branschen för företagsbilar och vagnparkshantering.

Kontakt för annonsbokning och material:

Charlotte Blomfeldt, Media Support AB
E-post: charlotte@media-support.se
Telefon: 0703-58 88 86

Annonsprislista 

Kontakt för frågor om produktionen av Dagens Tjänstebil:

Ronny Svensson
E-post: ronny@ynnor.se
Telefon: 040-35 48 78

Beställ ditt exemplar av Dagens Tjänstebil här: