Ynnor konsult


Ynnors konsulter har mångårig erfarenhet av arbetet med att effektivisera företagets bilinnehav. Vi arbetar med kundanpassade lösningar, med fokus på rådgivning och individuell problemlösning. Det kan handla om allt från att bistå vid upphandling av hela fordonsflottor och finansieringen av dessa, till att styra upp hur företagets bilar ska få användas privat.

Som kund får företaget tillgång till såväl Ynnors konsulters stora erfarenhet och kunskap om marknaden, som Ynnors avancerade redskap för utvärdering.

Företagets behov står alltid i centrum för de uppdrag som Ynnors konsulter åtar sig. I uppdragsbrevet specificeras uppdraget och dess omfattning. I samråd med företaget upprättas en projektplan, som anger den uppskattade tidsåtgången och prissättningen för uppdraget.

Tag kontakt med Ynnors konsulter för mer information:

Mikael Mesch: 040-699 77 21 | mikael@ynnor.se
Ronny Svensson: 040-699 77 11 | ronny@ynnor.se

Utifrån företagets förutsättningar och behov bygger Ynnors konsulter upp en långsiktig helhetslösning för transportbehovet, enligt företagets riktlinjer.

Vi arbetar för att företagets transporter ska kunna genomföras på ett så effektivt sätt som möjligt utan att för den skull gör avkall på funktion, ekonomi, miljö eller förarsäkerhet.

Det stora företagets lösning finns oftast i en kombination av förmånsbilar, bruksbilar, poolbilar och milersättning med de anställdas egna bilar. Men även personalbilar, hyrbilar, till och med taxi kan bli en del av den färdiga lösningen.

Företagets vagnpark styrs bäst med en väl fungerande bilpolicy, med klara regler och rutiner. Så försäkrar sig företaget mot onödiga kostnadsläckage och minskad riskexponeringen.

Ynnors konsulter hjälper företaget att skapa en policy som täcker samtliga delar av bilinnehavet – från inköp och finansiering till innehav och avyttring.

En förutsättning för företagets effektiva bilinnehav är att leverantörernas åtaganden och villkor motsvarar företagets behov och krav. Resultatet av en upphandling är beroende av att samtliga moment genomförs så effektivt som möjligt. Det gäller allt från anbudsförfrågan till offertanalys och förhandling. Här kan Ynnor bistå företaget i varje del av både en ny upphandlingsprocess och vid omförhandling av befintliga avtal.

För företag på en konkurrensutsatt marknad är det oerhört viktigt att veta hur marknaden förändras avseende erbjudandet till förarna, nivå på bilval, begränsningar av bilmärken etc. Det är också viktigt för företaget att se hur förändrade attityder påverkar marknaden på kort och lång sikt. Både för egen räkning och på kunders uppdrag genomför Ynnor fortlöpande unika marknadsanalyser, som ger svar på dessa och många andra frågor.

En ofta stor men dold kostnad för företagets vagnpark är den interna administrationen, som inbegriper hantering av fakturor, försäkringsärenden, förarfrågor, bilbytesfrågor eller rena leverantörsförhandlingar vid varje inköp.

Ynnors konsulter går igenom företagets processer och rutiner och ger förslag på förbättringar, utifrån deras stora erfarenhet av hur företagets innehav kan effektiviseras. Företaget kan också välja att ge Ynnor i uppdrag att rent praktiskt hantera dessa och andra frågor.

För företag med verksamhet i flera länder, har Ynnors konsulter erfarenhet av att erbjuda internationella vagnparkslösningar. Tillsammans med sitt nätverk kan Ynnors konsulter erbjuda de bästa lösningarna för respektive marknad i kombination med de bästa helhetslösningar för hela Europa.

Ynnor hjälper er med ansökan, som kan ge stöd på 20 000 kr per laddpunkt till era laddbilar. Ny ansökningsomgång öppen nu. Kontakta oss så hjälper vi dig.

Genom att tydliggöra kostnader i er vagnpark hittar vi ett mönster och ser kostnadsbilden. Det innebär att vi man minska era kostnader för er vagnpark pga slarv och okunskap samt att vagnparken aldrig står stilla.