Bilpolicy

Företagets vagnpark styrs bäst med en väl fungerande bilpolicy, med klara regler och rutiner. Så försäkrar sig företaget mot onödiga kostnadsläckage och minskad riskexponeringen.

Ynnors konsulter hjälper företaget att skapa en policy som täcker samtliga delar av bilinnehavet – från inköp och finansiering till innehav och avyttring.