Trötta förare blir pigga med bättre arbetsschema

Trötthet är en betydande orsak till olyckor med yrkesförare inblandade. Det beror främst på att de arbetar tider på dygnet när vi normalt är trötta. Enligt forskare på VTI är bra schemaläggningen det främsta sättet att motverka trötthet och därmed minska riskerna i trafiken.

I en rapport har forskarna på VTI, Väg- och transportforskningsinstitutet, samlat den kunskap som finns kring hur man på bästa sätt kan motverka att trötthet uppstår hos förare på väg men också järnväg, sjö och i luften. Rapporten tar upp möjligheten att med olika motåtgärder minska förartröttheten.

– Det viktigaste medlet mot trötthet hos yrkesförare är rimlig schemaläggning. Så långt det går bör man undvika scheman som innebär nattarbete, kort dygnsvila, lång vakentid, långa arbetspass och flera andra negativa schemaaspekter, säger Anna Anund, forskare på VTI.

Ett annat viktigt motmedel är att arbetsgivaren har en rättvis och förlåtande kultur. Detta avser arbetsgivarens förståelse för och acceptans av förarens självrapportering av trötthet och relaterade incidenter. Frånvaro av förståelse kommer att dölja kunskap om trötthetsrisk i arbetsscheman.

– Sedan är det förstås mycket bra om förarna har möjlighet att ta raster när de behöver. Detta innefattar att stanna fordonet, ta en paus, ta en tupplur, inta koffein eller använda sig av ljusbehandling. Dessa metoder har säkra effekter på vakenhetsnivåer, säger Anna Anund.

Ett fjärde område som ger positiva effekter är utbildning i trötthetens tecken, effekter och orsaker. Ytterligare åtgärder kan vara lagförändringar, fler tekniska lösningar som trötthetsövervakningssystem eller hjälp via infrastrukturen som till exempel bullerremsor på vägar.

Studien omfattade en litteraturgenomgång och en workshop.

Läs studien här