Böcker

Ynnor, Sveriges ledande och oberoende rådgivare för tjänstebilar, tar ett helhetsgrepp på företagets bilinnehav och besvarar frågor för att öka kunskapen och effektivisera bilekonomin i ”Företagets bilinnehav”. Andra små böcker såsom Normalt och onormalt slitage är också en vägledning för att kontrollera och minska kostnader på sin vagnpark.

Böckerna kan köpas direkt i Ynnors webbshop