Dags för Stora Tjänstebilsdagen

Torsdagen den 6 december arrangerar Ynnor Stora Tjänstebilsdagen i Stockholm.

Förutom Ynnors VD Ronny Svensson kommer fyra gästföreläsare till heldagsseminariet. Det är Ebba Tamm, SPBI, Åsa Romson, IVL, Johan Seuffert, Stockholms stad, och Yngve Gripple från Skatteverket.