Trötta förare blir pigga med bättre arbetsschema

Trötthet är en betydande orsak till olyckor med yrkesförare inblandade. Det beror främst på att de arbetar tider på dygnet när vi normalt är trötta. Enligt forskare på VTI är bra schemaläggningen det främsta sättet att motverka trötthet och därmed minska riskerna i trafiken.

I en rapport har forskarna på VTI, Väg- och transportforskningsinstitutet, samlat den kunskap som finns kring hur man på bästa sätt kan motverka att trötthet uppstår hos förare på väg men också järnväg, sjö och i luften. Rapporten tar upp möjligheten att med olika motåtgärder minska förartröttheten.

– Det viktigaste medlet mot trötthet hos yrkesförare är rimlig schemaläggning. Så långt det går bör man undvika scheman som innebär nattarbete, kort dygnsvila, lång vakentid, långa arbetspass och flera andra negativa schemaaspekter, säger Anna Anund, forskare på VTI.

Ett annat viktigt motmedel är att arbetsgivaren har en rättvis och förlåtande kultur. Detta avser arbetsgivarens förståelse för och acceptans av förarens självrapportering av trötthet och relaterade incidenter. Frånvaro av förståelse kommer att dölja kunskap om trötthetsrisk i arbetsscheman.

– Sedan är det förstås mycket bra om förarna har möjlighet att ta raster när de behöver. Detta innefattar att stanna fordonet, ta en paus, ta en tupplur, inta koffein eller använda sig av ljusbehandling. Dessa metoder har säkra effekter på vakenhetsnivåer, säger Anna Anund.

Ett fjärde område som ger positiva effekter är utbildning i trötthetens tecken, effekter och orsaker. Ytterligare åtgärder kan vara lagförändringar, fler tekniska lösningar som trötthetsövervakningssystem eller hjälp via infrastrukturen som till exempel bullerremsor på vägar.

Studien omfattade en litteraturgenomgång och en workshop.

Läs studien här

Uppladdning inför årets laddbilsrally

I september är det åter dags för Oresund Electric Car Rally, förkortat OECR, som i år lockar fler elbilsförare än någonsin. OECR är ett rally för elbilar och laddhybrider som arrangerades första gången 2011. Det går genom Själland i Danmark och västra Skåne i Sverige.

Årets tävling hålls helgen den 19-20 september 2015, med start i Frederiksberg i Köpenhamn på lördag förmiddag och målgång i Malmö dagen därpå. På vägen mellan Frederiksberg och Malmö gör rallyt uppehåll i Helsingör och Borstahusen utanför Landskrona, där bilarna visas upp för allmänheten och olika aktiviteter och utställningar arrangeras.

Tävlingen är öppen för elbilar och laddhybrider. Årets OECR får tre tävlingsmoment som ska visa vem som är den snålaste och skickligaste elbilsföraren. Det viktigaste är energitävlingen på lördagen där det gäller att använda så lite energi som möjligt på sträckan genom Danmark.

Öresundskommittén är huvudarrangör av OECR.

Läs om och se bilder från förra årets arrangemang här

Dags för skärpt kontroll av gasbilar

Bristande kontroll och åldrande bestånd ökar risken för exploderande tankar på gasbilar. Man är överens om att något måste göras för att öka säkerheten, men aktörerna är inte överens om vem som bär ansvaret.

Mer än hälften av landets 45 000 gasbilar är fem år eller äldre, många ägs fortfarande av företag och inte minst offentliga organisationer som kommuner och landsting.

I en artikel i Dagens Nyheter är företrädare för verkstadsföreningen, Bilprovningen, Transportstyrelsen och den största gasbilsleverantören Volkswagen överens om att kontrollen av gamla gastankar måste skärpas.

– Egentligen bör tankarna kontrolleras var tolfte månad, men i praktiken kontrolleras de aldrig, säger Bo Ericsson, vd på Sveriges fordonsverkstäders förening och får medhåll av Bilprovningen som inte hinner undersöka de åldrande gasbilarna.

Vid kontrollbesiktning hinner man inte göra någon fullständig tillsyn. Det kan ta ett par timmar att demontera de plastkåpor som täcker underredet, för att minska bränsleförbrukningen. Med enbart gasdetektorer finns risken att man missar eventuella sprickor i gastanken.

– Som reglerna ser ut i dag behöver besiktningsorganen inte demontera plastskydd, men i det här fallet kanske det är motiverat, säger Lars Rapp, utredare på Transportstyrelsen, som utfärdar riktlinjerna för bilprovningarna.

Han efterlyser nu en diskussion kring hur gastankarna ska kontrolleras.

– Vi tycker det är väldigt olyckligt att det inte finns några specifika regler från myndigheternas sida kring hur det här ska besiktigas, säger Marcus Thomasfolk, informationsansvarig för Volkswagen i Sverige, till Dagens Nyheter.

Så sent som i höstas skrev vi om att Volkswagen återkallade 19 000 gasbilar på grund av oro för att gastankarna var särskilt känsliga för rost.

Gastankens livslängd är begränsad och det är så dyrt att byta att många bilägare väljer att plombera gastanken eller till och med skrota bilen.