Allmänna villkor

Personuppgifter

Du måste enligt lag samtycka med oss till att vi behandlar uppgifter om dig. Ynnor kommer aldrig att låta någon annan använda dina personuppgifter om du inte själv godkänner detta. Du har alltid rätt att få se dina personuppgifter som finns registrerade om dig. Om de är felaktiga eller ofullständiga har du rätt att få uppgifterna rättade eller raderade.

Betalningsalternativ

Ynnor AB/Ynnor Media AB erbjuder betalning via kort eller faktura.
Vid beställningar understigande 500 kr exkl moms, ser vi helst att du betalar med kort. Därför tar vi ut en faktureringsavgift på 100 kr vid fakturering av belopp understigande 500 kr exkl moms.

Villkor för fakturabetalning

Efter godkänd beställning skickas en faktura ut till angiven adress.
Fakturan måste vara betald inom ett på fakturan angivet datum.
Vid bokning av seminarium räknas beställningen som makulerad, om den ej betalas inom ett på fakturan angivet datum och platsen kan tillfalla någon annan.
Ångerrätt se nedan. Ynnor AB fakturerar endast företag, som privatperson kan du endast göra beställningar med kort.

Villkor för kortbetalning

All korthantering sköts av Stripe.
All information skickas krypterat med SSL.
Ynnor AB/Ynnor Media AB sparar inte några kortuppgifter.
Ångerrätt se nedan.
Vi accepterar Visa, Mastercard, American express och Discover.
Välj att betala med kort i kassan och fyll i ditt kortnummer, kortets utgångsmånad och ditt kontrollnummer. Kontrollnumret är de tre sista siffrorna i signaturfältet på baksidan av ditt kontokort.
Godkänns inte kortköpet vänligen kontakta oss.

Orderbekräftelse

När du genomfört ett godkänt köp skickas automatiskt en orderbekräftelse till den e-post adress som du angett. Detta mail gäller även som kvitto.

Ångerrätt – Juridiska personer/Företag

Vad gäller konsuments rätt till återköp, dvs ångerrätt, se nedan.
Ångerrätten är ej tillämplig för företag.
För ordinarie seminarier accepterar Ynnor AB/Ynnor Media AB återköp under tio dagar från faktura/betaldatum. Dock ej efter utsatt sista anmälningsdatum eller vid uteblivande från seminarium.
Vid återköp återbetalas köpesumman i sin helhet senast 30 dagar efter det att vi har mottagit avbokningen.

Ångerrätt – Privatpersoner

Ynnor AB/Ynnor Media AB tillämpar reglerna DISTANS OCH HEMFÖRSÄLJNINGSLAGEN vilket innebär att du kan ångra ditt köp inom 14 dagar, utan att ange någon anledning.
Vid avbokning var vänlig kontakta Ynnor AB
Köpesumman återbetalas i sin helhet senast 30 dagar efter det att vi har mottagit avbokningen.
Vid avbokning efter dessa 14 dagar, sista anmälningsdag eller uteblivande från seminariet återbetalas inte köpesumman.

Force Majeure

Vid händelse av krig, krigsliknande händelse, inbördeskrig, revolution, uppror, myndighets åtgärd, strejk, lockout, blockad, naturkatastrof eller liknande händelse, kommer Ynnor AB att kunna tillämpa sig av force majeure. Detta betyder att detta avtal inte behöver fullgöras till viss eller hel del. Om detta inträffar kommer vi att försöka underrätta kunden om detta.

Support

Vid frågor eller avbokningar vänligen kontakta oss.

Övrigt

Vid inställt seminarium återbetalas köpesumman i sin helhet senast 30 dagar efter angivet seminariedatum.
Köpt seminarieplats får ersättas med en annan person, så länge ni meddelar namn och mailadress på denna person till Ynnor AB senast dagen innan seminariet arrangeras.
Alla priser är exklusive moms.
Falska beställningar polisanmäls.
Vid eventuella oklarheter förbehåller sig Ynnor AB rätten att kontakta beställaren via e-post eller telefon för att bekräfta bokning.
E-post adresser används för att skicka ut orderbekräftelser och kommer inte att lämnas ut till tredje part.
Vi förbehåller oss för tryckfel eller fel i informationen.